Szkolenia

2019.01.23

Więcej

Zarząd Oddziału SGP w Warszawie, Komisja Szkolenia Ustawicznego zaprasza na szkolenie na temat: Możliwości prawne i techniczne wykorzystania dronów w geodezji i budownictwie (w kontekście zmian prawnych obowiązujących od 1 lutego 2019 r.)

Szkolenie odbędzie się 26 lutego 2019 r., w godzinach 1000 – 1500, w sali E, II piętro NOT, ul. Czackiego 3/5, Warszawa.

Więcej

Więcej

2018.11.08

Więcej

Zarząd Oddziału SGP w Warszawie, Komisja Techniki zaprasza na seminarium dotyczące wykorzystania pomiarów geodezyjnych w wybranych zastosowaniach inżynieryjno-przemysłowych. Seminarium odbędzie się 13 listopada 2018 r. (wtorek) na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

Wstęp na seminarium jest wolny.

Więcej

Więcej

2018.11.07

Więcej

Zarząd Oddziału SGP w Warszawie, Komisja Szkolenia Ustawicznego zaprasza na szkolenie na temat : Wybrane praktyczne problemy geodezji i kartografii

Szkolenie odbędzie się 5 grudnia 2018 r., w godzinach 930 – 1430, w sali C, V piętro NOT, ul. Czackiego 3/5, Warszawa.

Więcej

Więcej

2018.10.02

Więcej

Zarząd Oddziału SGP w Warszawie, Komisja Szkolenia Ustawicznego zaprasza na szkolenie na temat : Aktualizacja bazy danych EGiB oraz udostępnianie informacji zawartych w operacie ewidencyjnym

Szkolenie odbędzie się 30 października 2018 r., w godzinach 1000 – 1500, w sali C, V piętro NOT, ul. Czackiego 3/5, Warszawa.

Więcej

Więcej

2018.05.08

Więcej

Zarząd Oddziału SGP w Warszawie, Komisja Szkolenia Ustawicznego zaprasza na szkolenie na temat : Podziały nieruchomości – procedury i dokumentacja geodezyjna w postępowaniach administracyjnych, sądowych oraz dotyczących nieruchomości rolnych i leśnych

Szkolenie odbędzie się 21 czerwca 2018 r., w godzinach 1000 – 1500, w sali C, V piętro NOT, ul. Czackiego 3/5, Warszawa.

Więcej

Więcej

2018.03.07

Więcej

Zarząd Oddziału SGP w Warszawie, Komisja Szkolenia Ustawicznego zaprasza na szkolenie na temat : "Geodeta na miedzy – procedury „graniczne” w teorii i praktyce"

Szkolenie odbędzie się 19 kwietnia 2018 r., w godzinach 1000 – 1500, w sali C, V piętro NOT, ul. Czackiego 3/5, Warszawa.

Więcej

Więcej

2017.11.07

Więcej

Zarząd Oddziału SGP w Warszawie, Komisja Szkolenia Ustawicznego zaprasza na szkolenie dn. 7.12.2017 r. na temat : „Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz wykonywanie prac geodezyjnych w kontekście regulacji prawnych..."

Więcej

Więcej

2017.07.13

Więcej

Szkolenie na temat: „Procedura postępowania przy rozgraniczeniu i podziale nieruchomości w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego po nowelizacji  od 1 czerwca 2017 r."" - odbędzie się w Warszawie, 5 września  2017 r., w godzinach 1000 – 1500, w sali C, V piętro NOT, ul. Czackiego 3/5.

Więcej

Więcej

2017.05.15

Więcej

Szkolenie na temat: "Wybrane zagadnienia ewidencji gruntów i budynków" - odbędzie się w Warszawie 13 czerwca 2017 roku. Wykłady poprowadzi Witold Radzio.

Więcej

Więcej

2017.04.10

Więcej

Szkolenie na temat: "Ochrona gruntów rolnych i leśnych w planowaniu przestrzennym oraz w działalności inwestycyjnej" - odbędzie się w Warszawie 23 maja 2017 roku.

Więcej

Więcej

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności