Członek zwyczajny SGP jest zobowiązany do regularnego opłacania składek członkowskich. 

Stowarzyszenie Geodetów Polskich oddział w Warszawie
ul. Czackiego 3/5
00-043 WARSZAWA
Nr konta: 15 1140 1010 0000 3522 2900 1002

 

Informacja o wysokości składek od 1 stycznia 2024r. (pdf)>>>

 

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek podjęcia przez prezydium zarządu właściwego Oddziału uchwały o skreśleniu z listy członków SGP, w przypadku zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres powyżej dwunastu miesięcy pomimo uprzedniego wezwania do ich uregulowania. Członek skreślony może być ponownie przyjęty w trybie określonym w Statucie. Zgłaszającego się kandydata obowiązuje wówczas uregulowanie składek członkowskich za okres przynależności do SGP, tj. do dnia skreślenia, jednak nie więcej niż za dwanaście miesięcy.

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności