Zarząd Oddziału SGP w Warszawie, Komisja Szkolenia Ustawicznego zaprasza na szkolenie na temat : Aktualizacja bazy danych EGiB oraz udostępnianie informacji zawartych w operacie ewidencyjnym

Szkolenie poprowadzi Witold Radzio

Szkolenie odbędzie się 30 października 2018 r., w godzinach 1000 – 1500, w sali C, V piętro NOT, ul. Czackiego 3/5, Warszawa.

 

W ramach tego tematu zostaną omówione następujące zagadnienia:

 • ogólne zasady aktualizacji bazy danych EGiB;
 • aktualizacja bazy danych EGiB z urzędu;
 • aktualizacja bazy danych EGiB na wniosek;
 • aktualizacja bazy danych EGiB w drodze czynności materialno-technicznej;
 • aktualizacja bazy danych EGiB w drodze decyzji administracyjnej;
 • szczególne przypadki aktualizacji bazy danych EGiB na podstawie:
 1. przepisów prawa,
 2. danych i informacji zawartych w operatach technicznych PZGiK,
 3. informacji zawartych w orzeczeniach sądowych i decyzjach administracyjnych,
 4. danych zawartych w innych ewidencjach i rejestrach publicznych,
 5. informacji zawartych w dokumentacji architektoniczno-budowlanej,
 6. wyników oględzin;
 • szczególne przypadki aktualizacji bazy danych EGiB w zakresie użytków gruntowych (Bp, B, Br, Tp, Wp, Ws);
 • eliminowanie danych błędnych z bazy danych EGiB;
 • udostępnianie danych i informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w kontekście przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 

 

 

Więcej informacji >>>

Formularz zgłoszenia >>>

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności