Informacje

2022.05.04

Zmarł nasz kolega mgr inż. Ryszard Ruszkowski - Nekrolog


Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem zawiadamiamy, w poniedziałek 2 maja br., w wieku 102 lat, zmarł nasz kolega mgr inż. Ryszard Ruszkowski wieloletni członek Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione dnia 9.05.2022 roku o godz. 11.30 w Kościele pw. Św. Jakuba Apostoła w Warszawie przy Placu Narutowicza.

Więcej
2022.04.12

Szkolenie 23.05.2022 r. - Użytki gruntowe Bp, B, Ba, Bi w pracach geodezyjnych. Użytki gruntowe w podziałach nieruchomości oraz inwentaryzacjach powykonawczych. Wyłączanie gruntów z produkcji rolnej i leśnej oraz zakres wyłączania zgodnie z obowiązującymi


Zarząd Oddziału SGP w Warszawie, Sekcja Szkoleń zaprasza na szkolenie na temat: Użytki gruntowe Bp, B, Ba, Bi w pracach geodezyjnych. Użytki gruntowe w podziałach nieruchomości oraz inwentaryzacjach powykonawczych. Wyłączanie gruntów z produkcji rolnej i leśnej oraz zakres wyłączania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Omówienie z przykładami trzech interpretacji MRiRW.

Szkolenie odbędzie się 23 maja 2022 r., w godzinach 900 – 1500, z zastosowaniem komunikatora internetowego Zoom Meeting

Szkolenie poprowadzi dr inż. Ludmiła Pietrzak

Więcej
2022.03.25

XLV Rajd Geodetów, Jabłonowiec 10-12.06.2022 r.


Zarząd Oddziału Warszawa SGP zaprasza na XLV Rajd Geodetów, Jabłonowiec 10 - 12 czerwca 2022 roku, pod honorowym patronatem Głównego Geodety Kraju.

 

Więcej
2022.01.24

Wycieczka do Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej na Szlak Orlich Gniazd dn.30.04-3.05.2022 r.


Stowarzyszenie Geodetów Polskich Zarząd Oddziału w Warszawie zaprasza na wycieczkę do Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej na Szlak Orlich Gniazd  dn. 30.04-3.05.2022 r. W programie m.in.: turystyka piesza, zwiedzanie zamków ( z przewodnikiem), krótki pobyt na Jasnej Górze.

Więcej
2022.01.19

Szkolenie 14.03.2022 r. - Analiza materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w aspekcie ich przydatności - przy rozgraniczaniu nieruchomości, wznawianiu znaków granicznych, wyznaczaniu punktów granicznych, ustalaniu przebiegu granic nieruchomości o


Zarząd Oddziału SGP w Warszawie, Komisja Szkolenia Ustawicznego zaprasza na szkolenie na temat: Analiza materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w aspekcie ich przydatności - przy rozgraniczaniu nieruchomości, wznawianiu znaków granicznych, wyznaczaniu punktów granicznych, ustalaniu przebiegu granic nieruchomości oraz przy podziale nieruchomości - w świetle znowelizowanych standardów technicznych.

Szkolenie odbędzie się 14 marca 2022 r., w godzinach 900 – 1500, z zastosowaniem komunikatora internetowego Zoom Meeting.

Więcej
2021.10.28

Szkolenie 15.12.2021 r. - Analiza materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w aspekcie ich przydatności - przy rozgraniczaniu nieruchomości, wznawianiu znaków granicznych, wyznaczaniu punktów granicznych, ustalaniu przebiegu granic nieruchomości o


Zarząd Oddziału SGP w Warszawie, Komisja Szkolenia Ustawicznego zaprasza na szkolenie na temat: Analiza materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w aspekcie ich przydatności - przy rozgraniczaniu nieruchomości, wznawianiu znaków granicznych, wyznaczaniu punktów granicznych, ustalaniu przebiegu granic nieruchomości oraz przy podziale nieruchomości - w świetle znowelizowanych standardów technicznych.

Szkolenie odbędzie się 15 grudnia 2021 r., w godzinach 900 – 1500, z zastosowaniem komunikatora internetowego Zoom Meeting.

Więcej
2021.08.30

Szkolenie 23.09.2021 r. -Zasady wykonywania pomiarów oraz sporządzania, kompletowania i weryfikacji dokumentacji w pracach geodezyjnych z zakresu 1 i 2 uprawnień zawodowych w świetle znowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz nowych rozp


Zarząd Oddziału SGP w Warszawie, Komisja Szkolenia Ustawicznego zaprasza na szkolenie na temat: Zasady wykonywania pomiarów oraz sporządzania, kompletowania i weryfikacji dokumentacji w pracach geodezyjnych z zakresu 1 i 2 uprawnień zawodowych w świetle znowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz nowych rozporządzeń wykonawczych.

Szkolenie odbędzie się 23 września 2021 r., w godzinach 900 – 1500, z zastosowaniem komunikatora internetowego Zoom Meeting.

Więcej
2021.05.14

Zmiana terminu - Szkolenie 24.06.2021 r. - Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego


Zarząd Oddziału SGP w Warszawie, Komisja Szkolenia Ustawicznego zaprasza na szkolenie na temat: Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Szkolenie odbędzie się 24 czerwca 2021 r., w godzinach 900 – 1500, z zastosowaniem komunikatora internetowego Zoom Meeting.

Więcej
2021.04.22

Anonimowa ankieta dla wykonawców prac geodezyjnych pracujących na terenie województwa mazowieckiego


Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego prowadzi działania wspierające Starostów w wypracowaniu mechanizmów, które pozwolą na sprawne i skuteczne zasilanie prowadzonych baz wiarygodnymi danymi. Zachęca się wykonawców prac geodezyjnych pracujących na terenie województwa mazowieckiego do zaangażowania w w/w działania.

Więcej
2021.04.12

NOWY TEMIN Szkolenie 23.04.2021 r. - (1) Wybrane zagadnienia związane z wykonywaniem map do celów prawnych oraz (2) Wybrane zagadnienia z teorii błędów w praktyce geodezyjnej


UWAGA! NOWY TERMIN SZKOLENIA.

Zarząd Oddziału SGP w Warszawie, Komisja Szkolenia Ustawicznego zaprasza na szkolenie na temat: (1) Wybrane zagadnienia związane z wykonywaniem map do celów prawnych oraz (2) Wybrane zagadnienia z teorii błędów w praktyce geodezyjnej.

Szkolenie odbędzie się 23 kwietnia 2021 r., w godzinach 10.00 – 15.00, z zastosowaniem komunikatora internetowego Zoom Meeting.

Więcej

Biuletyn informacyjny nr 65

Biuletyn nr 65 >>>

Wszystkie biuletyny >>>

Biuletyny informacyjne redaguje Kol. Ewa Sawicka.

Biuletyn informacyjny nr 64

Biuletyn nr 64 >>>

Wszystkie biuletyny >>>

Biuletyny informacyjne redaguje Kol. Ewa Sawicka.

Biuletyn informacyjny nr 63

Biuletyn nr 63 >>>

Wszystkie biuletyny >>>

Biuletyny informacyjne redaguje Kol. Ewa Sawicka.

Biuletyn informacyjny nr 62

Biuletyn nr 62 >>>

Wszystkie biuletyny >>>

Biuletyny informacyjne redaguje Kol. Ewa Sawicka.

Biuletyn informacyjny nr 61

Biuletyn nr 61 >>>

Wszystkie biuletyny >>>

Biuletyny informacyjne redaguje Kol. Ewa Sawicka.

Biuletyn informacyjny nr 60

Biuletyn nr 60 >>>

Wszystkie biuletyny >>>

Biuletyny informacyjne redaguje Kol. Ewa Sawicka.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności