Zarząd Oddziału SGP w Warszawie, Komisja Szkolenia Ustawicznego zaprasza na szkolenie na temat : Wybrane praktyczne problemy geodezji i kartografii

Szkolenie poprowadzi dr inż. Ludmiła Pietrzak

Szkolenie odbędzie się 5 grudnia 2018 r., w godzinach 930 – 1430, w sali C, V piętro NOT, ul. Czackiego 3/5, Warszawa.

 

W ramach szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

 1. Podziały geodezyjne i przyjęcie granic do podziału w kontekście atrybutów punktów granicznych udostępnionych przez starostę:
 • atrybuty punktów granicznych w EGiB w kontekście przyjęcia granic nieruchomości do podziału – czynności geodety w zależności od ZRD, BPP;
 • przyjęcie granic nieruchomości – EGiB a księgi wieczyste. 
 1. Zawiadamianie stron w procedurach geodezyjnych w:
 • postepowaniu administracyjnym (np. rozgraniczenie, ustalanie linii brzegu, ZRID, art.73, SPEC Ustawy);
 • czynności materialno-technicznej (np. wznowienie, wyznaczenie, rozgraniczenie, ustalenie);
 • sytuacjach szczególnych:
  • nieuregulowany stan prawny,
  • właściciel nieustalony,
  • właściciel nie żyje,
 • sprawach własnościowych nieuregulowanych;
 • gdy jest nowy właściciel w EGiB, a zawiadomienie wysłane do poprzedniego właściciela;
 • zawiadamianie małżeństw;
 • zawiadamianie zarządców a właścicieli. 
 1. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
 • faktyczne wyłączenie gruntu z produkcji rolnej i leśnej – użytek Bp w EGiB (zasięg obszarowy, opłaty, opłaty karne);
 • dopuszczalne odstępstwa od projektu – stosowanie art.57.1.5 Prawa budowlanego;
 • odbiór dokumentacji przez PODGiK i PINB – uwierzytelnianie/klauzulowanie;
 • dokumentacja z inwentaryzacji powykonawczej (przepisy a wymagania w trakcie weryfikacji);
 • ujawnianie inwentaryzacji w PZGiK.

  

 1. Dokumentacja prac geodezyjnych.
 • analiza materiałów źródłowych;
 • skład operatu technicznego;
 • zawartość sprawozdania technicznego;
 • weryfikacja prac geodezyjnych;
 • weryfikacja a kompetencje poszczególnych organów;
 • ocena dokumentacji rozgraniczenia i dokumentacji technicznej rozgraniczenia – właściwość organów;
 • orzecznictwo sądowe.

 

 1. RODO w geodezji i kartografii – w administracji i wykonawstwie geodezyjnym - dane osobowe w dokumentacji geodezyjnej, w tym między innymi tzw. czyste biurko.

 

Więcej informacji >>>

Formularz zgłoszenia >>>

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności