Informacje - Oddział w Warszawie

2022.04.12

Więcej

Zarząd Oddziału SGP w Warszawie, Sekcja Szkoleń zaprasza na szkolenie na temat: Użytki gruntowe Bp, B, Ba, Bi w pracach geodezyjnych. Użytki gruntowe w podziałach nieruchomości oraz inwentaryzacjach powykonawczych. Wyłączanie gruntów z produkcji rolnej i leśnej oraz zakres wyłączania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Omówienie z przykładami trzech interpretacji MRiRW.

Szkolenie odbędzie się 23 maja 2022 r., w godzinach 900 – 1500, z zastosowaniem komunikatora internetowego Zoom Meeting

Szkolenie poprowadzi dr inż. Ludmiła Pietrzak

Więcej

Więcej

2022.03.25

Więcej

Zarząd Oddziału Warszawa SGP zaprasza na XLV Rajd Geodetów, Jabłonowiec 10 - 12 czerwca 2022 roku, pod honorowym patronatem Głównego Geodety Kraju.

Więcej

 

Więcej

2022.01.24

Więcej

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Zarząd Oddziału w Warszawie zaprasza na wycieczkę do Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej na Szlak Orlich Gniazd  dn. 30.04-3.05.2022 r. W programie m.in.: turystyka piesza, zwiedzanie zamków ( z przewodnikiem), krótki pobyt na Jasnej Górze.

Więcej

Więcej

2022.01.19

Więcej

Zarząd Oddziału SGP w Warszawie, Komisja Szkolenia Ustawicznego zaprasza na szkolenie na temat: Analiza materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w aspekcie ich przydatności - przy rozgraniczaniu nieruchomości, wznawianiu znaków granicznych, wyznaczaniu punktów granicznych, ustalaniu przebiegu granic nieruchomości oraz przy podziale nieruchomości - w świetle znowelizowanych standardów technicznych.

Szkolenie odbędzie się 14 marca 2022 r., w godzinach 900 – 1500, z zastosowaniem komunikatora internetowego Zoom Meeting.

Więcej

Więcej

2021.10.28

Więcej

Zarząd Oddziału SGP w Warszawie, Komisja Szkolenia Ustawicznego zaprasza na szkolenie na temat: Analiza materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w aspekcie ich przydatności - przy rozgraniczaniu nieruchomości, wznawianiu znaków granicznych, wyznaczaniu punktów granicznych, ustalaniu przebiegu granic nieruchomości oraz przy podziale nieruchomości - w świetle znowelizowanych standardów technicznych.

Szkolenie odbędzie się 15 grudnia 2021 r., w godzinach 900 – 1500, z zastosowaniem komunikatora internetowego Zoom Meeting.

Więcej

Więcej

2021.08.30

Więcej

Zarząd Oddziału SGP w Warszawie, Komisja Szkolenia Ustawicznego zaprasza na szkolenie na temat: Zasady wykonywania pomiarów oraz sporządzania, kompletowania i weryfikacji dokumentacji w pracach geodezyjnych z zakresu 1 i 2 uprawnień zawodowych w świetle znowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz nowych rozporządzeń wykonawczych.

Szkolenie odbędzie się 23 września 2021 r., w godzinach 900 – 1500, z zastosowaniem komunikatora internetowego Zoom Meeting.

Więcej

Więcej

2021.05.14

Więcej

Zarząd Oddziału SGP w Warszawie, Komisja Szkolenia Ustawicznego zaprasza na szkolenie na temat: Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Szkolenie odbędzie się 24 czerwca 2021 r., w godzinach 900 – 1500, z zastosowaniem komunikatora internetowego Zoom Meeting.

Więcej

Więcej

2021.04.22

Więcej

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego prowadzi działania wspierające Starostów w wypracowaniu mechanizmów, które pozwolą na sprawne i skuteczne zasilanie prowadzonych baz wiarygodnymi danymi. Zachęca się wykonawców prac geodezyjnych pracujących na terenie województwa mazowieckiego do zaangażowania w w/w działania.

Więcej

Więcej

2021.04.12

Więcej

UWAGA! NOWY TERMIN SZKOLENIA.

Zarząd Oddziału SGP w Warszawie, Komisja Szkolenia Ustawicznego zaprasza na szkolenie na temat: (1) Wybrane zagadnienia związane z wykonywaniem map do celów prawnych oraz (2) Wybrane zagadnienia z teorii błędów w praktyce geodezyjnej.

Szkolenie odbędzie się 23 kwietnia 2021 r., w godzinach 10.00 – 15.00, z zastosowaniem komunikatora internetowego Zoom Meeting.

Więcej

Więcej

2021.03.10

Więcej

Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że w wieku 88 lat zmarł nasz kolega Lech Staniszewski, długoletni dyrektor Państwowego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego i aktywny działacz Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione dnia 15 marca 2021 roku o godz. 11.00 w Domu Pogrzebowym "Styks" na ul. św. Wincentego 79 w Warszawie.

Więcej

Więcej

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności