Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Warszawie Sekcja Szkoleń zapraszają na szkolenie online pt.:"Rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych." Szkolenie odbędzie się 24 stycznia 2024 roku w godz. 9:00 - 15:00.

Szkolenie poprowadzi 

dr inż. Robert Łuczyński

 


dr inż. Robert Łuczyński

  • adiunkt na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej – prowadzący wykłady i ćwiczenia projektowe in. z przedmiotów: „kataster nieruchomości”, „geodezyjne opracowania do celów prawnych”, „zasób geodezyjny i kartograficzny”, „gospodarka nieruchomościami”; kierownik studiów podyplomowych „Rozwój obszarów wiejskich – aspekty gospodarowania przestrzenią i nieruchomościami”,
  • geodeta uprawniony i kierownik prac geodezyjnych z zakresu 1 i 2,
  • biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu geodezji i kartografii,
  • redaktor tematyczny czasopisma Przegląd Geodezyjny,
  • autor publikacji naukowych opartych na praktyce zawodowej.

 

 

Program szkolenia:

1. Badanie stanu prawnego nieruchomości; dokumentacja stwierdzająca stan prawny nieruchomości oraz dokumentacja określająca położenie punktów granicznych i przebieg granic nieruchomości; księgi wieczyste oraz ewidencja gruntów i budynków; analiza materiałów zasobu.
2. Prace związane z postępowaniem rozgraniczeniowym wykonywanym w trybie administracyjnym oraz sądowym.
3. Wznawianie znaków granicznych oraz wyznaczanie punktów granicznych.
4. Opracowanie mapy z projektem podziału nieruchomości - w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz w przypadkach podziałów nieruchomości dokonywanych niezależnie od ustaleń planu miejscowego.
5. Prace geodezyjne związane z ewidencją gruntów i budynków, w tym: ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych.
6. Sporządzanie innych map i dokumentów geodezyjnych do celów prawnych, w tym: podział nieruchomości rolnej lub leśnej.

 

Więcej informacji oraz FORMULARZ zgłoszeń na stronie >>> 

 

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności