Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Warszawie Sekcja Szkoleń zapraszają na szkolenie stacjonarne pt.:„Weryfikacja wyników zgłoszonych prac geodezyjnych – wybrane zagadnienia”. Szkolenie odbędzie się 29 listopada 2023 roku w godz. 9:30 - 14:00 w Warszawskim Domu Technika NOT – ul. Tadeusza Czackiego 3/5 ,  00-043 Warszawa, sala C (V piętro). 

Szkolenie poprowadzi 

mgr inż. Andrzej Żylis

 

 

mgr inż. Andrzej Żylis

  • Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego,
  • Redaktor tematyczny Przeglądu Geodezyjnego (PORADNIK WERYFIKATORA)

Program szkolenia:

1. Operat techniczny – ustawowy obowiązek wykonawcy prac geodezyjnych
a) pojęcie prac geodezyjnych,
b) pojęcie wykonawcy prac geodezyjnych,
c) obowiązki wykonawcy prac geodezyjnych.

2. Podstawy pojęciowe weryfikacji
a) czy weryfikacja to kontrola,
b) kryteria „materialne” weryfikacji,
c) przepisy obowiązujące w geodezji i kartografii – jak to rozumieć,
d) na czym polega weryfikacja przekazywanych zbiorów danych pod względem spójności,
e) kryteria „procesowe” weryfikacji,
f) protokół weryfikacji jako podstawowy dowód jej poprawnego przeprowadzenia – czyli dlaczego protokół weryfikacji jest tak ważny – przykłady wykazywania nieprawidłowości,
g) należyta staranność a weryfikacja.

3. Skutki pozytywnej weryfikacji, klauzula urzędowa oraz oświadczenie wykonawcy o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

4. Skutki negatywnej weryfikacji
a) zwrot przekazanych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych – co to oznacza,
b) nieprawidłowości i uchybienia – jak to jest ze stopniowaniem wagi naruszeń prawa,
c) kiedy i czy łatwo jest przywrócić termin na przekazanie poprawionych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych – studium przypadków,
d) praca zaniechana – i co dalej?
e) zgłoszenie uzupełniające – a weryfikacja.

5. Decyzja administracyjna o odmowie przyjęcia wyników prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
a) zakres stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniach hybrydowych,
b) konstrukcja decyzji - jak napisać decyzję, aby przekonać wykonawcę o słuszności jej rozstrzygnięcia,
c) co zrobić, jak wykonawca ustosunkuje się do negatywnego protokołu weryfikacji po terminie.

6. Odwołanie od decyzji o odmowie przyjęcia wyników prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i postępowanie przed WINGiK.

7. Praca na przykładach – czyli poradnik weryfikatora
a) zakres zgłoszenia prac geodezyjnych a negatywna weryfikacja,
b) czym dla geodezji jest przyłącze,
c) protokół wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych i protokół przyjęcia granic nieruchomości do podziału – dwa dokumenty, czy może jeden,
d) wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych powstałych w wyniku opracowania mapy z projektem podziału nieruchomości, a wyznaczenie punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków – to samo, czy coś innego,
e) mapa do celów projektowych a ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych – czy potrzebne jest zgłoszenie uzupełniające,
f) kogo należy rozumieć jako stronę zainteresowaną wznowieniem znaków granicznych/wyznaczeniem punktów granicznych,
g) granica biegnie środkiem rowu a stabilizacja – czyli o co chodzi z tzw. „pobocznymi znakami granicznymi”,
h) protokół ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych – kłopoty z właściwym dokumentowaniem czynności,
i) treść mapy z projektem podziału nieruchomości,
j) użytek Tp – na etapie projektowania, czy dopiero po wydaniu decyzji zatwierdzającej podział,
k) wykaz zmian gruntowych, wykaz zmian danych ewidencyjnych – to samo, czy coś innego,
l) wykazywanie nowe powierzchni działki ewidencyjnej – czy „może znaczy musi”,
m) dokumentacja techniczna rozgraniczenia – czyli które rozporządzenie jest ważniejsze,
n) szczegół terenowy I grupy – jakie STB?
o) modyfikacja współrzędnych punktów granicznych - § 40 nowych standardów,
p) etykiety wysokości pikiet na szkicach polowych,
q) elementy do usunięcia a pliki GML, …
i parę innych zagadnień.

8. Dyskusja.

 

Więcej informacji oraz FORMULARZ zgłoszeń na stronie >>> 

 

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności