Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Warszawie Sekcja Szkoleń zapraszają na szkolenie online pt.:"Operat techniczny, wykonawstwo i weryfikacja wyników prac geodezyjnych – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i aktualnym orzecznictwem sądowym." Szkolenie odbędzie się 26 czerwca 2023 roku w godz. 9:00 - 15:00

Szkolenie poprowadzi 

dr inż. Robert Łuczyński

 


dr inż. Robert Łuczyński

 • adiunkt na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej – prowadzący wykłady i ćwiczenia projektowe in. z przedmiotów: „kataster nieruchomości”, „geodezyjne opracowania do celów prawnych”, „zasób geodezyjny i kartograficzny”, „gospodarka nieruchomościami”; kierownik studiów podyplomowych „Rozwój obszarów wiejskich – aspekty gospodarowania przestrzenią i nieruchomościami”,
 • geodeta uprawniony i kierownik prac geodezyjnych z zakresu 1 i 2,
 • biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu geodezji i kartografii,
 • redaktor tematyczny czasopisma Przegląd Geodezyjny,
 • autor publikacji naukowych opartych na praktyce zawodowej.

 

 

Program szkolenia:

 • weryfikacja wyników prac geodezyjnych,
 • zawartość operatu technicznego i treść dokumentacji – obligatoryjna i fakultatywna,
 • czynności wykonawcy i kierownika prac geodezyjnych: zgłoszenie pracy geodezyjnej, analiza materiałów zasobu, wywiad terenowy, pomiary sytuacyjno – wysokościowe, sporządzanie protokołów dotyczących przebiegu granic działek ewidencyjnych i granic nieruchomości, opracowanie wyników pomiarów, zasady modyfikacji współrzędnych punktów granicznych oraz powierzchni działek ewidencyjnych, kompletowanie dokumentacji i przekazanie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • sporządzenie mapy do celów projektowych,
 • geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych,
 • wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych, ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych,
 • sporządzenie mapy z projektem podziału nieruchomości – w postępowaniu administracyjnym oraz mapy nieruchomości rolnej lub leśnej,
 • sporządzenie projektu scalenia i podziału nieruchomości, 
 • sporządzenie innej mapy do celów prawnych, 
 • sporządzenie projektu scalenia gruntów, 
 • sporządzenie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby rozgraniczenia nieruchomości, 
 • wykonanie innych czynności w postaci map, rejestrów lub wykazów, których wykonanie może skutkować zmianą w bazach danych PZGiK.

 

Więcej informacji oraz FORMULARZ zgłoszeń na stronie >>> 

 

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności