Zakończyło się XII Seminarium pod tytułem przewodnim „Problematyka stosowania przepisów prawa w geodezji i kartografii”, które w roku 2023 odbyło się w dniach 10-12 maja w Falentach koło Warszawy. To jedno ze sztandarowych corocznych przedsięwzięć Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Warszawie zgromadziło w tym roku 133 uczestników: słuchaczy, gości i organizatorów. 

To rekordowy wynik pod względem frekwencji uczestników w historii tego przedsięwzięcia, którą to historię opisał na łamach majowego wydania Przeglądu Geodezyjnego kolega Stanisław Grodzicki. Prawdopodobnie, na ten rekordowy wynik złożyły się interesujący program Seminarium oraz tęsknota za spotkaniami po przerwie spowodowanej pandemią. Tradycyjnie, największą ilość uczestników stanowili przedstawiciele 28 starostw powiatowych. Niezmiernie cieszy fakt uczestniczenia w seminarium stosunkowo dużej grupy przedstawicieli 17 firm geodezyjnych. Wśród uczestników nie zabrakło osób delegowanych przez 5 urzędów miast na prawach powiatów, a także osób reprezentujących 3 urzędy wojewódzkie, urząd marszałkowski, urząd gminy, 3 uczelnie, wojewódzkie biuro geodezji i urządzeń rolnych, a nawet Pomorską Kolej Metropolitalną.

Honorowym patronatem otoczyła Seminarium Pani Alicja Kulka pełniąca od ponad roku obowiązki Głównego Geodety Kraju. W pierwszej sesji przedstawiła ona obecnie przebiegające procesy legislacyjne, technologiczne i proceduralne, nad którymi pieczę sprawuje Główny Geodeta Kraju wraz ze swoim Urzędem. Podobnej treści wystąpienia w pierwszej sesji wygłosił Pan Bartłomiej Stecki – Wicedyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, a także Pan Robert Kowalczyk – Naczelnik Wydziału Geodezji i Klasyfikacji Gruntów w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z wystąpień przedstawicieli urzędów centralnych wynika przede wszystkim tendencja do upraszczania procesów inwestycyjnych, ale można w tych procesach dostrzec pewne zagrożenia. Zmieniające się tendencje w kształtowania prawa powodują bowiem zanikanie mechanizmów kontroli i egzekucji wykonywania nałożonych obowiązków na uczestników procesu inwestycyjnego. W kontekście zadań stawianych podmiotom realizującym prace geodezyjne i zadania geodezyjne administracji oznacza to bowiem z jednej strony zmniejszenie zapotrzebowania na prace geodezyjne, a z drugiej strony wpływa na dezaktualizację informacji zawartych w bazach danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Na zakończenie tej sesji głos zabrał również Janusz Walo – Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich, wyrażając swoje zadowolenie oraz przekonanie, że tego typu spotkania podnoszą jakość realizacji prac i zadań w sferze geodezji.

Panel dyskusyjny w drugiej sesji poprowadzili członkowie Komitetu Organizacyjnego Seminarium –Dariusz Pręgowski i Robert Łuczyński. Głównymi uczestnikami dyskusji byli wybrani eksperci wypowiadający się w Panelu Ekspertów miesięcznika Przegląd Geodezyjny: Sebastian Bała, Marcin Karabin, Ludmiła Pietrzak, Mirosław Puzia, Albert Wójcik, Przemysław Zalewski i Andrzej Żylis – reprezentujący zarówno środowiska administracji geodezyjnej, wykonujących prace geodezyjne przedsiębiorców, jak i pracowników uczelni. Ten ciekawy zestaw dyskutantów i tematów ukierunkowanych na problematykę stosowania przepisów przy realizacji zadań geodezyjnych, takich które w sposób istotny kształtują różne procesy przebiegające w społeczeństwie, pobudził do aktywnej dyskusji nie tylko ekspertów, ale i pozostałych uczestników Seminarium, w tym gości.

b_300_200_16777215_00_images_aktualnosci_2023_Falenty_2023_2.jpg

b_300_200_16777215_00_images_aktualnosci_2023_Falenty_2023_3.jpg

 

Drugi dzień zapoczątkowała tematyka związana z zadaniami geodezyjnymi, prowadzona przez resort rolnictwa. Pan Robert Kowalczyk wybrał dla słuchaczy zagadnienia związane z klasyfikacją gleboznawczą gruntów, a Pani Agnieszka Zdanowicz - Naczelnik Wydziału Ochrony Gruntów Rolnych w MRiRW przedstawiła wybrane zagadnienia związane z wyłączaniem gruntów z produkcji rolnej. Referaty te również pobudziły słuchaczy do ożywionej dyskusji. W następnej kolejności Pan Edward Głażewski – Dyrektor Mazowieckiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych zachęcał słuchaczy do rozpoczynania procedur scalenia gruntów. W kolejnej sesji dr inż. Ludmiła Pietrzak skupiła się na problematyce budynków wykazywanych w ewidencji gruntów i budynków w aspekcie nowych oraz projektowanych przepisów prawa związanych z planowaną zmianą ustawy Prawo budowlane. Warto podkreślić, że inwentaryzacji powykonawczej nie będą wymagały budynki gospodarcze i wiaty o prostej konstrukcji, związane z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 150 m2. Dr hab. inż. Marcin Karabin, prof. PW omówił najnowsze zmiany w przepisach prawa dotyczące aktualizacji baz danych BDOT500, GESUT i EGiB, precyzując na przykładach, jakie obiekty aktualnie wykazuje się w poszczególnych bazach danych i w jaki sposób oraz jakie rodzaje użytków wykazuje się w bazie EGiB. Ostatnim punktem zajęć wykładowych drugiego dnia była sesja prowadzona przez dr. Mirosława Gdesza – sędziego WSA w Warszawie. Wykład ten, pełen dynamiki i przedstawionych w dowcipny sposób przykładów z praktyki sędziowskiej, powodował zmienne nastroje słuchaczy – od skupienia po salwy śmiechu. Dzień zamknął pokaz wykorzystania dronów, poprowadzony przez przedstawicieli firmy Akademia UAV z Warszawy.

Trzeci dzień rozpoczęła sesja pod robocza nazwą „Przypadki WINGiKów”, w której Sebastian Bała Mazowiecki WINGiK, Mirosław Puzia – Śląski WINGiK i Andrzej Żylis – Pomorski WINGiK przedstawili słuchaczom przypadki ze swojej praktyki prowadzenia działań nadzorczych w stosunku zarówno do administracji geodezyjnej, jak i wykonujących prac geodetów. Wskazywali oni na użytą w swoich decyzjach argumentację do zajmowanych stanowisk w tematach często kontrowersyjnych. Ta sesja również wzbudziła wiele emocji i dyskusjom nie było końca. Do tego stopnia, że kolejny ciekawy wykład w ostatniej sesji Seminarium musiał być skrócony. Dr inż. Robert Łuczyński z Politechniki Warszawskiej, będącym jednocześnie czynnym biegłym sądowym geodetą, przedstawiał w nim swoje różne doświadczenia związane ze składem operatu technicznego i różnymi wymaganiami stawianymi w rożnych powiatach. Ze względu na konieczność skrócenia wystąpienia, organizatorzy zapowiedzieli w najbliższym czasie jednodniowe szkolenie na ten temat poprowadzone przez tego wykładowcę.

Seminarium zakończyło się miłym akcentem, rozlosowaniem wśród uczestników zestawów upominkowych przygotowanych na tę okazję przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Politechnikę Warszawską, Powiat Warszawski-Zachodni, ESRI Polska Sp. z o.o. oraz Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. Natomiast główne nagrody: 2 vouchery na bezpłatną półroczną prenumeratę w formie elektronicznej ufundowała Redaktor Naczelna „Przeglądu Geodezyjnego”, a Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Warszawie 2 vouchery na bezpłatny udział w jednodniowym szkoleniu organizowanym przez ten Zarząd. Vouchery na prenumeratę „Przeglądu Geodezyjnego” w drodze losowania otrzymał Przemysław Burzyński z Powiatu Brzezińskiego i Katarzyna Waleriańska ze Starostwa Powiatowego w Ostródzie. Natomiast vouchery na jednodniowe szkolenia wylosował Dawid Giemza z Powiatu Brzezińskiego oraz Zbigniew Ogrodowski - wykonawca z Warszawy.

Głównym partnerem wspierającym seminarium było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, co przede wszystkim przejawiło się poprzez duże zaangażowanie Roberta Kowalczyka – Prezesa Koła SGP w Ministerstwie. Wyrazy podziękowania należy skierować do Redaktor Naczelnej „Przeglądu Geodezyjnego” – Ludmiły Pietrzak, która dołożyła starań, aby uczestnicy seminarium otrzymali najnowszy majowy numer tego miesięcznika. Wspomnieć również należy, że  Redakcja „Geodety” przekazało dla uczestników do rozdania ostatnie numery tego miesięcznika oraz książkę nt. podziałów autorstwa Pana Bogdana Grzechnika.

Oprócz wymienionych wyżej gości i wykładowców, Seminarium zaszczycili swoją obecnością Pani Iwona Głuchowska-Rylska – Geodeta Województwa Mazowieckiego oraz Pani Barbara Kosińska – Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Liczne podziękowania uczestników Seminarium wskazują na wysoką oceną poziomu merytorycznego i organizacyjnego. Olbrzymi wkład w organizację imprezy i jej sprawny przebieg włożyli Ewa Sawicka i Rafał Rutkowski, a także wspierający Komitet Organizacyjny – Zbigniew Ogrodowski i Zbigniew Kaźmierczak – wszyscy będący członkami Prezydium warszawskiego oddziału SGP. Uczestnikom dopisała również wspaniała letnia pogoda i obudzona już wiosenna przyroda. Oprócz sesji szkoleniowych, istotne wartości merytoryczne przynoszą rozmowy kuluarowe prowadzone podczas przerw oraz części integracyjnych tego typu imprez. Świetna zabawa towarzyszyła więc uroczystej kolacji pierwszego dnia seminarium, jak i kolacji grillowej drugiego dnia.

 

b_300_200_16777215_00_images_aktualnosci_2023_Falenty_2023_1.jpg

b_300_200_16777215_00_images_aktualnosci_2023_Falenty_2023_4.jpg

b_300_200_16777215_00_images_aktualnosci_2023_Falenty_2023_5.jpg

b_300_200_16777215_00_images_aktualnosci_2023_Falenty_2023_6.jpg

b_300_200_16777215_00_images_aktualnosci_2023_Falenty_2023_7.jpg

b_300_200_16777215_00_images_aktualnosci_2023_Falenty_2023_8.jpg

b_300_200_16777215_00_images_aktualnosci_2023_Falenty_2023_9.jpg

b_300_200_16777215_00_images_aktualnosci_2023_Falenty_2023_10.jpg

b_300_200_16777215_00_images_aktualnosci_2023_Falenty_2023_11.jpg 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności