Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Warszawie Sekcja Szkoleń wspólnie z Ośrodkiem Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich zapraszają na szkolenie pt.: "Rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych".  27 kwietnia 2023 r., 9.00 – 15.00.

Szkolenie poprowadzi 

dr inż. Robert Łuczyński

 


dr inż. Robert Łuczyński

  • adiunkt na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej – prowadzący wykłady i ćwiczenia projektowe in. z przedmiotów: „kataster nieruchomości”, „geodezyjne opracowania do celów prawnych”, „zasób geodezyjny i kartograficzny”, „gospodarka nieruchomościami”; kierownik studiów podyplomowych „Rozwój obszarów wiejskich – aspekty gospodarowania przestrzenią i nieruchomościami”,
  • geodeta uprawniony i kierownik prac geodezyjnych z zakresu 1 i 2,
  • biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu geodezji i kartografii,
  • redaktor tematyczny czasopisma Przegląd Geodezyjny,
  • autor publikacji naukowych opartych na praktyce zawodowej.

 

 

Program szkolenia obejmuje kompendium wiedzy z zakresu 2 uprawnień zawodowych:

- ewidencja gruntów i budynków oraz księgi wieczyste,
- planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,
- prace związane z postępowaniem rozgraniczeniowym wykonywanym w trybie administracyjnym oraz sądowym,
- wznawianie znaków granicznych / wyznaczanie punktów granicznych / ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych,
- opracowanie mapy z projektem podziału nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomości oraz w innych trybach,
- sporządzanie innych map i dokumentów geodezyjnych do celów prawnych, łącznie z badaniem stanu prawnego nieruchomości,
- gospodarka nieruchomościami.

 

Więcej informacji oraz FORMULARZ zgłoszeń na stronie >>> 

 

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności