Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Warszawie wspólnie z Ośrodkiem Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich zapraszają na szkolenie pt.: "Geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne." Kompendium wiedzy z zakresu 1 uprawnień zawodowych, 16 lutego 2023 r. w godzinach 9.00 – 15.00.

Szkolenie poprowadzi 

dr hab. inż. Marcin Karabin, prof. PW

 


dr hab. inż. Marcin Karabin, prof. PW

 • absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, obecnie pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Katastru i Gospodarki Nieruchomościami zatrudniony na stanowisku profesora uczelni,
 • geodeta uprawniony w zakresach 1 i 2 (nr świadectwa uprawnień 19297),
 • wykonawca prac geodezyjnych, od 2006 roku w ramach własnej działalności gospodarczej,
 • redaktor tematyczny miesięcznika „Przegląd Geodezyjny”,
 • autor publikacji naukowych związanych tematycznie głównie z katastrem nieruchomości oraz wykonawstwem geodezyjnym.

 

 

Program szkolenia:

 • ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym: zgłaszanie prac geodezyjnych, zawartość operatu technicznego, zakres sprawozdania technicznego, weryfikacja dokumentacji i przyjęcie do zasobu, klauzulowanie dokumentacji,
 • prawo budowlane w kontekście wykonawstwa geodezyjnego,
 • państwowy system odniesień przestrzennych,
 • system ASG – EUPOS i systemy komercyjne oraz ich wykorzystanie w pomiarach,
 • systematyka osnów geodezyjnych, zakładanie i pomiar osnów pomiarowych oraz dokumentacja z tym związana,
 • obiekty BDOT500, GESUT, EGIB,
 • standardy techniczne wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych - opracowywanie ich wyników i dokumentacja techniczna,
 • mapy do celów projektowych,
 • tyczenie obiektów budowlanych - budynków i sieci uzbrojenia podziemnego,
 • inwentaryzacja obiektów budowlanych – budynków i sieci uzbrojenia podziemnego,
 • wybrane pytania egzaminacyjne.

 

Więcej informacji oraz FORMULARZ zgłoszeń na stronie >>> 

 

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności