Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem zawiadamiamy, w poniedziałek 2 maja br., w wieku 102 lat, zmarł nasz kolega mgr inż. Ryszard Ruszkowski wieloletni członek Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione dnia 9.05.2022 roku o godz. 11.30 w Kościele pw. Św. Jakuba Apostoła w Warszawie przy Placu Narutowicza.

 

b_300_200_16777215_00_images_aktualnosci_2022_RUSZKOWSKI_Warszawa.jpg

 

Za aktywny udział i działalność w Stowarzyszeniu został uhonorowany Srebrną i złotą Odznaką Honorową SGP.
Absolwent Wydziału Geodezji Politechniki Warszawskiej. Po ukończeniu studiów magisterskich w roku 1948 rozpoczął pracę zawodową w Referacie Pomiarów Starostwa Powiatowego w Grójcu. Potrzeby zaangażowania wykwalifikowanej kadry geodetów spowodowały, że po kilku miesiącach otrzymał propozycję pracy w Głównym Urzędzie Pomiarów Kraju, w którym prof. Edward Warchałowski – Prezes Urzędu, kompletował zespół wykonawczy specjalistów w związku z rozpoczynającymi się pracami związanymi z odbudową zniszczonej działaniami wojennymi sieci geodezyjnej odniesień przestrzennych. Propozycja była bardzo interesująca i przyjęta z zadowoleniem, a więc w wyniku przeniesienia służbowego Ryszard z dniem 4 maja 1949 roku został zatrudniony w Zarządzie Centralnym GUPK w Warszawie przy pracach projektowych triangulacji wypełniającej. W roku 1950 z Głównego Urzędu Pomiaru Kraju wyodrębnione zostało Państwowe Przedsiębiorstwo Geodezyjne, które przejęło specjalistów i zadania wykonawcze związane z zakładaniem sieci triangulacyjnej na terenie całego kraju. W przedsiębiorstwie tym przez cały czas jego funkcjonowania Ryszard kierował pracami terenowymi zespołów obserwacji sieci geodezyjnej poziomej I rzędu, sieci wypełniającej i zagęszczającej a także Wydziałem Projektów. Wysokie kwalifikacje zawodowe oraz zdobyte doświadczenie stanowiły kapitał Ryszarda wykorzystywany przez pracodawcę nie tylko w kraju ale również poza jego granicami. Od roku 1970 do 1 marca 1972 r. kierował pracami terenowymi obejmującymi obsługę geodezyjną budownictwa drogowego oraz budownictwa przemysłowego w Niemczech a po powrocie do kraju nadzorował pomiary sieci triangulacji zagęszczającej. W roku 1974 wyjechał powtórnie z kraju, tym razem do Libii gdzie podczas rocznego kontraktu wykonywał pomiary realizacyjne drogowe. Zakończenie kontraktu libijskiego Ryszarda i powrót do kraju zbiegł się czasowo z reorganizacją państwowych przedsiębiorstw geodezyjnych. Od 1 stycznia 1976 r., w wyniku połączenia Państwowego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego, Państwowego Przedsiębiorstwa Fotogrametrycznego i Warszawskiego Okręgowego Przedsiębiorstwa Mierniczego, powstało Państwowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne, w którym Ryszard kontynuował pracę zawodową na stanowiskach kierowniczych do czasu przejścia na emeryturę w kwietniu 1980 r. Pomimo przejścia na emeryturę przez szereg miesięcy współpracował z kierownictwem Zakładu Pomiarów Podstawowych PPGK przy wdrażaniu nowych technologii pomiarowych dzieląc się swoją wiedzą i ogromnym doświadczeniem zawodowym.

 SŁ

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności