Zarząd Oddziału SGP w Warszawie, Komisja Szkolenia Ustawicznego zaprasza na szkolenie na temat: Analiza materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w aspekcie ich przydatności - przy rozgraniczaniu nieruchomości, wznawianiu znaków granicznych, wyznaczaniu punktów granicznych, ustalaniu przebiegu granic nieruchomości oraz przy podziale nieruchomości - w świetle znowelizowanych standardów technicznych.

Szkolenie poprowadzi dr inż. Robert Łuczyński

Szkolenie odbędzie się 15 grudnia 2021 r., w godzinach 900 – 1500z zastosowaniem komunikatora internetowego Zoom Meeting.

 

Program szkolenia:

1. Kryteria dokładności, aktualności i kompletności podczas analizy materiałów zasobu.

1.1. Nieruchomość gruntowa i jej granice oraz działka ewidencyjna i jej granice.

1.2. Dokumentacja stanowiąca podstawę ustalania przebiegu granic.

1.3. Kryteria spójności przestrzeni technologiczno – prawnej.

1.4. Rodzaje i dokładności archiwalnych materiałów źródłowych.

1.5. Obowiązujące atrybuty i dokładności położenia punktów granicznych.

1.6. Analiza materiałów zasobu i ocena ich przydatności do wykorzystania.

1.7. Zasady modyfikacji współrzędnych punktów granicznych.

 

2. Rozgraniczenie nieruchomości.

2.1. Czynności przygotowawcze.

2.2. Rozprawa graniczna i kryteria ustalania przebiegu granic nieruchomości.

2.3. Protokół graniczny oraz ugoda graniczna.

2.4. Dokumentacja techniczna i dokumentacja rozgraniczenia nieruchomości.

2.5. Warianty zakończenia postępowania administracyjnego.

2.6. Postępowanie sądowe.

2.7. Harmonogram prac geodezyjnych.

 

3. Wznowienie znaków granicznych / wyznaczenie punktów granicznych.

3.1. Czynności przygotowawcze.

3.2. Zasady wykorzystania dokumentacji źródłowej.

3.3. Protokół wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych.

3.4. Operat techniczny.

3.5. Harmonogram prac geodezyjnych.

 

4. Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych.

4.1. Czynności przygotowawcze.

4.2. Kryteria ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych.

4.3. Protokół ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

4.4. Operat techniczny.

4.5. Harmonogram prac geodezyjnych.

 

5. Podział nieruchomości

5.1. Czynności przygotowawcze.

5.2. Przyjęcie granic nieruchomości do podziału.

5.3. Dokumentacja podziału nieruchomości.

5.4. Harmonogram prac geodezyjnych.

 

6. Podział nieruchomości rolnej lub leśnej.

6.1. Czynności przygotowawcze.

6.2. Operat techniczny.

6.3. Harmonogram prac geodezyjnych.

 

7. Odpowiedzi na przesłane pytania.

 

Program szkolenia >>>

Formularz zgłoszenia >>>

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności