Zarząd Oddziału SGP w Warszawie, Komisja Szkolenia Ustawicznego zaprasza na szkolenie na temat: Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Szkolenie poprowadzi dr inż. Robert Łuczyński

Szkolenie odbędzie się 24 czerwca 2021 r., w godzinach 900 – 1500z zastosowaniem komunikatora internetowego Zoom Meeting.

 

Program szkolenia:

 1. Aktualizacja EGiB w świetle obowiązujących i projektowanych przepisów prawa oraz orzecznictwa sądowego.
 2. Ogólne zasady kompletowania operatu technicznego oraz dokumentacji służącej do aktualizacji EGiB.
 3. Aktualizacja EGiB na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do PZGiK.
  • Sporządzenie mapy do celów projektowych.
  • Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych.
  • Wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych lub ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych.
  • Sporządzenie mapy z projektem podziału nieruchomości.
  • Sporządzenie projektu scalenia i podziału nieruchomości.
  • Sporządzenie innej mapy do celów prawnych.
  • Sporządzenie projektu scalenia lub wymiany gruntów.
  • Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby rozgraniczenia nieruchomości.
  • Wykonanie innych czynności niż wymienione powyżej lub dokumentacji geodezyjnej w postaci map, rejestrów lub wykazów, których wykonanie może skutkować zmianą w bazach danych.
 4. Dyskusja i odpowiedzi na pytania.

 

Program szkolenia >>>

Formularz zgłoszenia >>>

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności