Zarząd Oddziału SGP w Warszawie, Komisja Szkolenia Ustawicznego zaprasza na szkolenie na temat: 
Wybrane problemy pracy geodety w świetle znowelizowanych ustaw: Prawo geodezyjne i kartograficzne i Prawo budowlane oraz po wydaniu nowego rozporządzenia „standardy”. Codzienne problemy administracji i wykonawców..

Szkolenie poprowadzi dr inż. Ludmiła Pietrzak

Szkolenie odbędzie się 16 lutego 2021 r., w godzinach 10.00 – 15.00, z zastosowaniem komunikatora internetowego Zoom Meeting.

 

W ramach tego tematu zostaną omówione następujące zagadnienia:

 1. Zastosowanie przepisów dotychczasowych i znowelizowanych.
 2. Klauzule na mapach do celów projektowych, inwentaryzacyjnych i prawnych – co z pracami zgłoszonymi przed 31.07.2020 klauzulowanymi po 31.01.2021.
 3. Dane wiarygodne i niewiarygodne w Zasobie. Granice ustalone.
 4. Wznowienie/wyznaczenie/ustalenie/82a – kiedy która procedura?
 5. Procedura ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.
 6. Wznowienie znaków granicznych i wyznaczenie punktów granicznych po zmianie przepisów.
 7. Granice na mapach do celów projektowych – generalizacja – granice w egib a granice na MDCP w kontekście 40 Rozporządzenia „standardy”.
 8. Ujawnianie nowych współrzędnych punktów granicznych w poszczególnych procedurach w kontekście 40 Rozporządzenia „standardy”.
 9. Uprawnienia zawodowe w zakresie 1 czy 2 niezbędne do ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie paragrafu 31.
 10. Dokładności, błędy, raporty, kontrola pomiarów dotyczące osnów realizacyjnych i pomiarowych oraz geodezyjnych pomiarów.
 11. Mapa i porównania z terenem – czy musi zawierać wszystkie obiekty zgodne z wynikowym plikiem danych?
 12. Czy pikiety z pomiaru zawarte w operacie technicznym muszą być użyte w plikach danych załączonych do operatu?
 13. Mapy do celów prawnych – treść wynikająca z różnych przepisów.
 14. Dostęp do drogi publicznej w podziałach nieruchomości.
 15. Służebności na mapach do celów prawnych – kiedy obowiązkowe.
 16. Stosowanie potrąceń (33%) w świetle dokumentacji i obszaru zgłoszenia.
 17. Skład dokumentacji technicznej i sprawozdania technicznego – podpisy, pliki PDF i GML, co z oryginałami.
 18. Aktualizacja EGiB po zmianie standardów technicznych – kiedy czynność materialno-techniczna a kiedy wydać decyzję administracyjną.
 19. Co musi zawierać operat techniczny i sprawozdanie techniczne w kontekście interpretacji GGK.
 20. Zebrane interpretacje i stanowiska GGK w poszczególnych zagadnieniach.

 

Więcej informacji:

Szczegółowe informacje o szkoleniu >>>

Formularz zgłoszenia >>>

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności