Zarząd Oddziału SGP w Warszawie, Komisja Szkolenia Ustawicznego zaprasza na szkolenie na temat: Aktualne problemy przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów w RP.

Szkolenie poprowadzi mgr inż. Jerzy Kozłowski

Szkolenie odbędzie się 29 października 2020 r., w godzinach 1000 – 1500, z zastosowaniem komunikatora internetowego Zoom Meeting.

 

W ramach tego tematu zostaną omówione następujące zagadnienia:

  1. Historia prac klasyfikacyjnych w RP.
  2. Kataster nieruchomości (EGiB) a klasyfikacja gruntów.
  3. Przeprowadzanie prac klasyfikacyjnych do 1989 r.
  4. Prace klasyfikacyjne od 2012r. .
  5. Pojęcie i budowa urzędowej tabeli klas gruntów.
  6. Rola klasyfikatora – wymagania formalne – uwagi de lege ferenda.
  7. Orzecznictwo sądowo-administracyjne dotyczące gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
  8. Gleboznawcza klasyfikacja a wybrane postępowania administracyjne (np. scalenia i wymiana gruntów, ochrona gruntów rolnych i leśnych, modernizacja ewidencji gruntów i budynków).
  9. Dyskusja łącznie z odpowiedziami na zgłoszone wcześniej pytania.

 

Program szkolenia >>>

Formularz zgłoszenia >>>

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności