Zarząd Oddziału SGP w Warszawie, Komisja Szkolenia Ustawicznego zaprasza na szkolenie na temat: Zasady i standardy techniczne wykonywania prac geodezyjnych w świetle nowych regulacji prawnych

Szkolenie poprowadzi Witold Radzio
przy udziale Szymona Rymszy

Szkolenie odbędzie się 11 września 2020 r., w godzinach 1000 – 1500, z zastosowaniem komunikatora internetowego Zoom Meeting.

 

W ramach szkolenia zostaną omówione:

 • ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych;
 • standardy techniczne zakładania osnów pomiarowych;
 • standardy techniczne wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych oraz geodezyjnych pomiarów wysokościowych w kontekście przepisów dotyczących EGiB, GESUT oraz BDOT500 ;
 • zasady i standardy techniczne wznawiania znaków granicznych, wyznaczania punktów granicznych oraz ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych, jako czynności poprzedzających geodezyjne pomiary sytuacyjne nieoznaczonych na gruncie punktów granicznych;
 • standardy techniczne opracowania mapy do celów prawnych;
 • standardy techniczne opracowania mapy do celów projektowych;
 • zasady i standardy techniczne opracowania i przekazywania wyników pomiarów geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym uwierzytelniania elektronicznych dokumentów geodezyjnych podpisem elektronicznym, z uwzględnieniem profilu zaufanego.

 

Warunkami uczestnictwa w szkoleniu są:

 • przekazanie organizatorowi szkolenia w terminie do 9 września 2020 r. zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu zgodnego z treścią załączonego formularza;
 • dysponowanie urządzeniami teleinformatycznymi spełniającymi następujące wymagania sprzętowe:
  • procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
  • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej),
  • system operacyjny, taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS,
  • połączenie internetowe o przepustowości nie mniejszej niż 2048 kbps (2 Mbps).

 

Program szkolenia >>>

Formularz zgłoszenia >>>

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności