W imieniu Zarządu Oddziału SGP w Warszawie oraz Komisji Szkolenia Ustawicznego  z przykrością informujemy, że zaplanowane na 12 sierpnia br. szkolenie na temat: „Zasady i standardy techniczne wykonywania prac geodezyjnych w świetle nowych regulacji prawnych” nie odbędzie się w tym terminie, ponieważ wbrew wcześniejszym zapowiedziom Głównego Geodety Kraju nie zakończył się dotychczas proces legislacyjny dotyczący projektu rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Serdecznie przepraszamy wszystkich zainteresowanych za niedotrzymanie
terminu szkolenia. Jednocześnie pragniemy zapewnić, że niezwłocznie po zakończeniu przedmiotowego procesu legislacyjnego zostanie ustalony nowy termin tego szkolenia, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Wiceprezes Zarządu Oddziału SGP w Warszawie                             Prezes Oddziału SGP w Warszawie
Przewodniczący Komisji Szkolenia Ustawicznego                                             Jan Łopaciuk
                  Stanisław Grodzicki

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności