Zarząd Oddziału SGP w Warszawie, Komisja Szkolenia Ustawicznego zaprasza na szkolenie na temat: Nowe regulacje prawne dotyczące Prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Szkolenie poprowadzi Witold Radzio
przy udziale Szymona Rymszy

Szkolenie odbędzie się 2 czerwca 2020 r., w godzinach 1200 – 1600, z zastosowaniem komunikatora internetowego Zoom Meeting.

 

W ramach tego tematu zostaną omówione następujące zagadnienia:

 • zmiany przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne dokonane ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. poz. 782);
 • dokonane ww. ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. zmiany przepisów ustaw:
  • z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
  • z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  • z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
  • z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  • z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,
  • z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi,
 • przepisy przejściowe i końcowe ww. ustawy z dnia 13 lutego 2020 r.

 

Program szkolenia >>>

Formularz zgłoszenia >>>

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności