Zarząd Oddziału SGP w Warszawie, Komisja Szkolenia Ustawicznego zaprasza na szkolenie na temat: Aktualne problemy przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów w RP.

Szkolenie poprowadzi mgr inż. Jerzy Kozłowski oraz dr hab. inż. Bożena Smreczak

Szkolenie odbędzie się 19 lutego 2020 r., w godzinach 1000 – 1500, w sali C, V piętro NOT, ul. Czackiego 3/5, Warszawa.

 

W ramach tego tematu zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • Historia prac klasyfikacyjnych w RP.
  • Kataster nieruchomości (EGiB) a klasyfikacja gruntów.
  • Przeprowadzanie prac klasyfikacyjnych do 1989 r.
  • Prace klasyfikacyjne od 2012r. 
  • Pojęcie i budowa urzędowej tabeli klas gruntów.
  • Rola klasyfikatora – wymagania formalne – uwagi de lege ferenda.
  • Orzecznictwo sądowo-administracyjne dotyczące gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
  • Gleboznawcza klasyfikacja a wybrane postępowania administracyjne (np. scalenia i wymiana gruntów, ochrona gruntów rolnych i leśnych, modernizacja ewidencji gruntów i budynków).

 

 Więcej informacji >>>

 Zgłoszenie

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności