Zarząd Oddziału SGP w Warszawie, Komisja Szkolenia Ustawicznego zaprasza na szkolenie na temat: Proces przyjmowania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji geodezyjnej zawierającej rezultaty prac geodezyjnych, mających znaczenie dla prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, oraz zasady aktualizacji tej ewidencji z wykorzystaniem rezultatów tych prac.

Szkolenie poprowadzi Witold Radzio

Szkolenie odbędzie się 19 listopada 2019 r., w godzinach 1000 – 1500, w sali C, V piętro NOT, ul. Czackiego 3/5, Warszawa.

 

W ramach tego tematu zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • podstawowe zasady ustrojowe działalności w dziedzinie geodezji i kartografii;
  • wykonywanie prac geodezyjnych, a wykonywanie samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii;
  • etapy procesu przyjmowania operatów technicznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik);
  • zasady weryfikacji zbiorów danych i dokumentów operatu technicznego
  • treść protokołu weryfikacji, w tym przykładowe wpisy dotyczące nieprawidłowości stwierdzonych w ramach weryfikacji

oraz wiele innych zagadnień Więcej informacji >>>

Formularz zgłoszenia >>>

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności