Zarząd Oddziału SGP w Warszawie, Komisja Szkolenia Ustawicznego zaprasza na szkolenie na temat: Regulacje prawne dotyczące prac geodezyjnych mających na celu opracowanie: mapy z projektem podziału nieruchomości, do której stosuje się przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami ; mapy z projektem podziału nieruchomości rolnej/leśnej; mapy do celów projektowych. Łączenie działek ewidencyjnych – przedmiot prac geodezyjnych czy czynności administracyjnych?

Szkolenie poprowadzi Witold Radzio

Szkolenie odbędzie się 26 marca 2019 r., w godzinach 1000 – 1500, w sali C, V piętro NOT, ul. Czackiego 3/5, Warszawa.

 

W ramach tego tematu zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • treść zgłoszenia prac geodezyjnych,
  • przyjęcie granic nieruchomości, o którym mowa w przepisach dotyczących gospodarki nieruchomościami, w kontekście przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego, dotyczących ustalenia granic nieruchomości /działek ewidencyjnych, w tym zasady doręczania zawiadomień o tych czynnościach,
  • zmiana danych ewidencyjnych określających przebieg granic działek ewidencyjnych oraz pole powierzchni działek ewidencyjnych, w tym kompetencje wykonawcy oraz starosty w tym zakresie,
  • aktualizacja użytków gruntowych - kompetencje wykonawcy oraz starosty w tym zakresie, szczególne przypadki zmiany użytków gruntowych, w szczególności w kontekście przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
  • klasyfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów w związku z wykonywaniem omawianych prac geodezyjnych,
  • skład operatu technicznego zawierającego wyniki omawianych prac geodezyjnych, oraz zakres weryfikacji dokumentów tego operatu,
  • elektroniczny operat techniczny – podpis elektroniczny, w tym potwierdzony profilem zaufanym ePUAP,
  • wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych znakami granicznymi.

 

Więcej informacji >>>

Formularz zgłoszenia >>>

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności