W budynku NOT przy ul. Czackiego 3/5 w Warszawie w dniu 30.10.2018 r. odbyło się szkolenie na temat: „Aktualizacja bazy danych EGiB oraz udostępnianie informacji zawartych w operacie ewidencyjnym”, które poprowadził kol. Witold Radzio.

W ramach tego tematu zostały omówione następujące zagadnienia:

  • ogólne zasady aktualizacji bazy danych EGiB,
  • aktualizacja bazy danych EGiB:  z urzędu,  na wniosek, w drodze czynności materialno-technicznej, w drodze decyzji administracyjnej,
  • szczególne przypadki aktualizacji bazy danych EGiB na podstawie: przepisów prawa, danych i informacji zawartych w operatach technicznych PZGiK, informacji zawartych w orzeczeniach sądowych i decyzjach administracyjnych, danych zawartych w innych ewidencjach i rejestrach publicznych, informacji zawartych w dokumentacji architektoniczno-budowlanej, wyników oględzin,
  • szczególne przypadki aktualizacji bazy danych EGiB w zakresie użytków gruntowych (Bp, B, Br, Tp, Wp, Ws),
  • eliminowanie danych błędnych z bazy danych EGiB,
  • udostępnianie danych i informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w kontekście przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

W szkoleniu uczestniczyło 68 osób.

 

 

Redakcja: Ewa Sawicka

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności