W dniu 25.09.2018 r. odbyło się zebranie plenarne Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Warszawie.

Otwierając zebranie, prezes Zarządu Oddziału w Warszawie – kol. Jan Łopaciuk powitał na wstępie obecnych członków honorowych SGP: Kol. Marię Januszko, kol. Zdzisława Dworakowskiego i kol. Stanisława Grodzickiego, w dalszej kolejności członków Zarządu Oddziału z wyboru imiennego, prezesów kół, oraz przybyłych uczestników zebrania.

Na początku zebrania minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych kolegów: prof. Zdzisława Adamczewskiego, Stanisława Różanki i Jana Wojciechowskiego.

Następnie Prezes ZO – Jan Łopaciuk odczytał:

- Uchwałę Nr 221z dnia 10.01.2017r Prezydium Zarządu Głównego o nadaniu honorowej złotej odznaki SGP kol. Alicji Sadowskiej, Markowi Woźniakowi i Andrzejowi Zarębie

 

b_300_200_16777215_00_images_aktualnosci_2019_zo_092018_IMG_20180925_112021.jpg

b_300_200_16777215_00_images_aktualnosci_2019_zo_092018_IMG_20180925_112154.jpg

- Uchwałę Nr 220 z dnia 10.01.2017r Prezydium Zarządu Głównego o nadaniu honorowej srebrnej odznaki SGP Kol. Maciejowi Grzewińskiemu.

- Uchwałę Nr 66 z dnia 27.03.2018r Prezydium Zarządu Głównego o nadaniu godności Zasłużony Senior SGP Kol. Barbarze Nowakowskiej i Ryszardowi Nowakowskiemu. Uroczystego wręczenia odznaczeń dokonali wiceprezesi Zarządu Głównego Kol. Janusz Łopaciuk i Kol. Krzysztof Bakuła. Kol. Marek Woźniak w imieniu odznaczonych podziękował za otrzymanie takich wyróżnień za działalność w Stowarzyszeniu.

b_300_200_16777215_00_images_aktualnosci_2019_zo_092018_IMG_20180925_112830.jpg

b_300_200_16777215_00_images_aktualnosci_2019_zo_092018_IMG_20180925_112756.jpg

W dalszej kolejności Prezes Zarządu Oddziału kol. Jan Łopaciuk i  Wiceprezes kol. Krzysztof Bakuła wręczyli legitymacje członkowskie nowo przyjętym członkom do Koła GUGiK:  Pawłowi Borkowi i Arturowi Pękale.

b_300_200_16777215_00_images_aktualnosci_2019_zo_092018_IMG_20180925_112354.jpg

b_300_200_16777215_00_images_aktualnosci_2019_zo_092018_IMG_20180925_112415.jpg

W kolejności porządku obrad przyjęto jednogłośnie Protokół zebrania plenarnego ZO
z dnia 17.01.2018r. Prezes Zarządu Oddziału odczytał sprawozdanie z działalności Prezydium ZO w Warszawie za okres sprawozdawczy.

W trakcie dyskusji nad sprawozdaniem Kol. Witold Radzio podzielił się swoimi refleksjami z przeprowadzonych przez siebie szkoleń, z przykrością zauważając, że udział przedstawicieli wykonawstwa geodezyjnego jest w nich znikomy, a co się z tym wiąże nie ma wymiany poglądów z administracją geodezyjną i wypracowania wspólnej płaszczyzny porozumienia. Poinformował także, że z inicjatywy Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego Prezydium Zarządu Głównego SGP podjęło działania, o których mowa w art. 1832 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, zmierzające do prowadzenia  przez SGP listy mediatorów oraz utworzenia ośrodka mediacyjnego. Warunkiem zrealizowania tych zamierzeń jest wpisanie takich zadań do Statutu SGP. Planuje się, że problem ten będzie między innymi przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów w styczniu 2019 r.  Kol. Witold Radzio poinformował także, że na prośbę Prezydium Zarządu Głównego opracował projekt Regulaminu Ośrodka Mediacyjnego.  Projekt ten zakłada, że funkcja kierownika Ośrodka będzie łączyć się z funkcją sekretarza Generalnego SGP. Przy okazji prac nad projektem Regulaminu Ośrodka Mediacyjnego ujawniła się też potrzeba znowelizowania Regulaminu Zespołu Rzeczoznawców..

Podczas zebrania  drodze głosowania jawnego podjęto:

- Uchwałę Nr 3/2018 o powołaniu Koła Terenowego w Piasecznie, Koła Terenowego PWZ w Ożarowie Maz., Koła Zakładowego „Geosystem” w Warszawie.

- Uchwałę Nr 4/2018 o wykreśleniu Koła Geokart, Koła Ciechanów i Koła Terenowego
w Legionowie.

W toku spraw organizacyjnych Prezes ZO kol. Jan Łopaciuk poprosił prezesów kół, klubów i komisji problemowych o przesłanie emailem do końca grudnia 2018r krótkich sprawozdań z działalności za 2018 rok do sekretariatu Zarządu Oddziału.

 

 

Opracowała : Ewa Sawicka 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności