Zarząd Oddziału SGP w Warszawie, Komisja Szkolenia Ustawicznego zaprasza na szkolenie na temat: Zasady i standardy techniczne wykonywania prac geodezyjnych w świetle nowych regulacji prawnych

Szkolenie poprowadzi Witold Radzio
przy udziale Szymona Rymszy

Szkolenie odbędzie się 12 sierpnia 2020 r., w godzinach 1200 – 1600, z zastosowaniem komunikatora internetowego Zoom Meeting.

 

W ramach szkolenia zostaną omówione:

  • ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych;
  • standardy techniczne zakładania osnów pomiarowych;
  • standardy techniczne wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych oraz geodezyjnych pomiarów wysokościowych w kontekście przepisów dotyczących EGiB, GESUT oraz BDOT500;
  • zasady i standardy techniczne wznawiania znaków granicznych, wyznaczania punktów granicznych oraz ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych, jako czynności poprzedzających geodezyjne pomiary sytuacyjne nieoznaczonych na gruncie punktów granicznych;
  • standardy techniczne opracowania mapy do celów prawnych;
  • standardy techniczne opracowania mapy do celów projektowych;
  • zasady i standardy techniczne opracowania i przekazywania wyników pomiarów geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym uwierzytelniania elektronicznych dokumentów geodezyjnych podpisem elektronicznym, z uwzględnieniem profilu zaufanego.

 

Program szkolenia >>>

Formularz zgłoszenia >>>

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności